Việt Nam tổn thất 170 tỷ USD mỗi năm do thuế

Việt Nam tổn thất 170 tỷ USD mỗi năm do thuế

Tại Hà Nội vào chiều ngày 7/10, một liên minh các tổ chức quốc tế về xoá đói giảm nghèo mang tên là Oxfam, đã tổ chức cuộc hội thảo về Thuế và Bất bình đẳng. Tại hội thảo, chuyên...
read more
Giá xăng Việt Nam gánh thuế quá nhiều, thảm họa từ việc độc quyền ngày một tăng

Giá xăng Việt Nam gánh thuế quá nhiều, thảm họa từ việc độc quyền ngày một tăng

Giá xăng Việt Nam gánh thuế quá nhiều từ thông tin Bộ Công Thương đã nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc áp dụng thuế bình quân với các mặt hàng xăng dầu. Người tiêu...
read more