Đã cố gắng hết mình nhưng số phân không bao giờ mỉm cười với tôi

Đã cố gắng hết mình nhưng số phân không bao giờ mỉm cười với tôi

Bản thân sống có trách nhiệm, luôn cố gắng với lựa chọn của mình, dù là với chồng cũ hay với anh, mà sao số phận không mỉm cười với tôi.  Tôi 29 tuổi, lấy chồng năm 20 tuổi, một...
read more