Dứt khoát chia tay người mình vẫn còn đang yêu, tại sao phải làm vây?

Dứt khoát chia tay người mình vẫn còn đang yêu, tại sao phải làm vây?

Mặc dù trong lòng vẫn còn yêu nhưng nàng vẫn dứt khoát chia tay người mình vẫn còn đang yêu,  tại sao lại như vậy? Thiếu quyết đoán Đối với đàn ông, tính quyết đoán rất quan trọng, nó nói lên...
read more