Giá xăng Việt Nam gánh thuế quá nhiều, thảm họa từ việc độc quyền ngày một tăng

Giá xăng Việt Nam gánh thuế quá nhiều, thảm họa từ việc độc quyền ngày một tăng

Giá xăng Việt Nam gánh thuế quá nhiều từ thông tin Bộ Công Thương đã nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc áp dụng thuế bình quân với các mặt hàng xăng dầu. Người tiêu...
read more