Bệnh thành tích nặng nề, cả nền giáo dục lừa dối toàn bộ nhân dân Việt Nam biết bao năm nay

Bệnh thành tích nặng nề, cả nền giáo dục lừa dối toàn bộ nhân dân Việt Nam biết bao năm nay

Cả nền giáo dục lừa dối – Đó là một trong những điều mà nhiều người nhận ra sau vụ học sinh lớp 6 phải về học lại từ lớp 1. Câu chuyện em học sinh lớp 6 ở Sóc...
read more